จับจ่ายสินค้าชวนหวาดเสียว ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง น่าจะเป็นสถานที่จับจ่ายสินค […]