Big Camping ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ลมมาฟ้าเริ่มหนาว บวกกับวันหยุดยาวเช่นเคยต้องได้หาที่เที่ยว หาที่นอนเปลียนบรรยากาศไปตามธรรมดาของคนชอบท่องเที่ยว ผาหมอกมิวาย เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ จุดหมายปลายทางของการเดินทาง ผาหมอกมิวาย อยู่ห่างจากบ้านของทีมงานเราประมาณ 80 กิโลเมตร อ.อาจสามารถ ไป อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขับรถกินลมไปตามทางเรื่อยๆ แวะซื้อถ่านสำหรับปิ่งย่างหน่อยเพราะลืมเอามา