ทุุ่งดอกไฮเดรนเยีย พืชทดลองของโครงการหลวงขุนแปะ

ทุุ่งดอกไฮเดรนเยีย เป็นหนึ่งในแปลงปลูกพืชทดลองของโครงกา […]