วัดป่าบ้านสร้างแต้ จังหวัดยโสธร ประวัติอาจจะยังไม่มีมากเท่าไรนักเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นวัดเกิดใหม่ ได้ไม่กี่ปี ผู้เขียนเองก็ยังไม่ทราบอะไรมานัก ทราบแต่ตอนที่เดินทราบไปนั้นบรรยากาศด้านในส่วนของวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่เต็มไปหมด ดูได้จากที่เราถ่ายรูปมาให้ชมกัน

หยก ลูกหยี้ คนนี้คือผู้ที่เริ่มต้นสร้างวัดเนื่องจากเป็น ที่ดินส่วนตัวที่บริจาคให้กับทางวัด