Friday, 19 April 2024

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไหว้พระพุทธชินราช ขอพรเสริมสิริมงคล

10 Nov 2022
201

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ที่มักเรียกติดปากกันว่า วัดใหญ่ หรือวัดพระพุทธชินราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ด้านทิศตะวันออก สถานที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพุทธศาสนิกชน อีกทั้งภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย วันนี้เราเลยจะพาไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น