Monday, 15 July 2024

วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน

พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา โดยทุกปี เมื่อถึงวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้) หรือราวเดือนมีนาคม จะมีประเพณีนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ที่ชาวน่านเรียกว่า งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่าการได้เดินทางไปกราบสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้น จะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังถือว่าพระธาตุแช่แห้งนั้นเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามคติการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนาด้วย